Ogrodnicy do pracy!

Ogrodnicy do pracy!

Dzięki projektowi „CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OTWARTE NA NIEPEŁNOSPRAWNYCH” zaistniała w Łazach w powiecie zawierciańskim możliwość przekwalifikowania osób bezrobotnych, a tym samym pojawił się promyczek nadziei na znalezienie nowego zatrudnienia. Projekt działający w dwóch edycjach zakłada wyszkolenie w sumie trzydziestu osób do pracy w zawodzie pomocy kuchennej, konserwatora powierzchni płaskich i ogrodnika. Uczestnicy zajęć zdobywają wiedzę podczas zajęć teoretycznych prowadzonych przez wykwalifikowanych instruktorów, mają też zajęcia praktyczne na terenie posesji oraz praktyki w zakładach pracy, gdzie mogą na bieżąco zdobywać szlify nowego zawodu. Podczas trwania projektu jego uczestnicy biorą także udział w spotkaniach z doradcami zawodowymi, psychologiem i pracownikiem socjalnym, które mają za zadanie ułatwienie późniejszego aktywnego poszukiwania pracy – napisanie rzeczowego Curriculum Vitae, listu motywacyjnego i skutecznego zaprezentowania własnych kwalifikacji podczas rozmowy z przyszłym pracodawcą. Dzięki temu pomysłowi zrealizowanemu wspólnie przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne z niemałą współpracą ze strony Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy do śląskich ogrodów, jak również marketów ogrodniczych, zakładów użyteczności publicznej i punktów gastronomicznych może trafić grupa osób pozostająca długotrwale bez zatrudnienia. Oby tylko realia polskiego rynku pracy okazały się na tyle sprzyjające, że odsetek zatrudnionych będzie zadowalający dla większości uczestników.

[Głosów:1    Średnia:3/5]